Historie klubu

Co děláme ?

Hlavní náplní naší činnosti je sportovní střelba, pro kterou zajišťujeme trénink, organizujeme střelecké soutěže a zajišťujeme reprezentaci našeho KVZ na soutěžích vyšší úrovně až po mistrovství republiky.

Čeho jsme dosáhli ?

V průběhu let jsme se vypracovali na organizaci s bohatou činností. Zrekapitulujeme-li si činnost posledních dvou roků,  zjistíme, že jsme pořádali v roce 2001 31 závodů, v roce 2002 29 závodů, zúčastnili jsme se všech vrcholových soutěží SVZ ČR, zejména MČR ve střeleckém víceboji KVZ, ČM poháru ve sportovně střeleckém soubojovém dvojboji, MČR ve sportovním a střeleckém souboji a MČR veteránů, na kterých se naši reprezentanti umísťovali od prvního do třetího místa.
Nepominutelnou skutečností je i to, že jsme vytvořili dobře fungující zbor rozhodčích (v roce 2002 2 rozhodčí 1.třídy, 7 rozhodčích 2.třídy a 7 rozhodčích 3.třídy, předpoklad na rok 2003 je 1 rozhodčí ústřední, 3 rozhodčí 1.třídy, 7 rozhodčích 2.třídy a 6 rozhodčích 3.třídy), kteří bývají vyžadováni i při řízení soutěží pořádaných jinými kluby a to i včetně soutěží nejvyšších.

Kdo se může stát naším členem ?

Každý, kdo je držitelem zbrojního průkazu skupiny B a souhlasí se stanovami SVZ ČR. Jedinou z podmínek je též zaplacení ročního příspěvku ve výši 400,- Kč a závazek odpracovat 10 brigádnických hodin v roce.

Co můžeme nabídnout ?

Všestranné využití ve sportovní střelbě, kterou se snažíme zaměřovat spíše k její akční formě, což lze charakterizovat jako „rychle a dobře“, na rozdíl od některých organizací řídících se zásadou „výborně, ale pomalu“.
Svoji činnost realizujeme na střelnici v Mokré u Brna, 

Ivan Veselý, sportovní referent KVZ Mokrá