Střelecký víceboj jednotlivců 11.5.2024

Nastal čas kdy ve střeleckém víceboji našla své místo i u Nás nepopulární disciplína střelba z MPu na biatlonové terče. Tím se projevila i menší účast střelců. Soutěže se tentokrát zúčastnilo pouze 14 střelců a to veteráni, kteří uvedenou disciplínu zvládají a Ti, kteří se s ní poperou i když ovlivní jejich celkový výsledek.

Nejlepšího výsledku dosáhl Petr Otrusiník 630,51 b., na místě druhém se umístil Michal Neumann 606,66 b., třetí místo obsadil Heřman Fitz 595,31 b. Vítězům blahopřejeme a doufáme, že se příště setkáme s více závodníky.

Poděkování patří rozhodčím a všem zúčastněným za hladký průběh soutěže.